Tulosta Sähköposti
Allt utvecklas men världen är inte färdig.
Vi måste ha större omsorg om barnen, barnfamiljerna och de som i sina liv hamnat in på sidospår.
Den ökande ojämlikheten i samhället måste stoppas.

Klimatet av öppenhet och tolerans som uppmuntrar till arbete och företagsamhet är hotat i dessa val.

FÖRHÖJNING AV GRUNDBIDRAGET OCH ÖKNING AV ARBETETS LÖNSAMHET

Jag vill ha klara åtgärder i regeringsprogrammet som underlättar kombinerande av arbete och socialt stöd och åtgärder för att korrigera grundbidraget som släpar efter.   Allt för få känner igen undersökningarnas "världens bästa land".

I STÄLLET FÖR NEDSKÄRNINGSLISTOR- KLIPAA & KLISTRA.

Jag vill inte göra nedskärningar i grundservicen eller socialtryggheten. De för människorna viktiga tjänsterna måste tryggas. I stället skulle jag vid behov kunna tänka mig att låta bli att utbygga någon bro eller finansiera uppköp av ett nytt jaktplan och sedan kanalisera de inbesparade medlen till barn- och åldringsvården.  
Det är av elementär vikt att våga göra förnyelser  och omstruktureringar inom den kommunala ekonomin- och speciellt inom social- och sjukvårdssektorn.

FÖRETAGSAMHET GER ARBETSTILLFÄLLEN

I Europeisk jämförelse så har vi ganska få företag i Finland. Jag vill arbeta för ett samhällsklimat där vi under de kommande 10 åren kan starta upp 100 000 nya företag för den enorma mängd arbetsplatser detta medför. Detta är möjligt genom informationsspridning, uppbackande och stödjande, samt eliminerande av de höga trösklarna för entreprenörskap. Jag vill utveckla företagarens social och pensionsskydd och jämka kostnaderna för föräldraskapet könen emellan.
 

sl1.png